Chairman:
XIE Duo
Director:
GUO Xuejun
XIAO Weiming
YU Hong
GUO Tingting
LUO Qing
TIAN Yuan
SUN Xiaodong

YUAN Xingyong
Executive Director:
WANG Yanzhi
Employee Director:
ZHENG Guiling
Chairman:
Lyu Chuanjun
Supervisor:
LIU Fangyu
LI Yixuan
ZHANG Litao
Employee Supervisor:
CAO Hui
LI Bin
President:
WANG Yanzhi
Executive Vice President:
DING Guorong
WANG Dan
WANG Yingjie
SI Xinbo
Assistant President:
LI Hongcheng