Chairman:
XIE Duo
Director:
GUO Xuejun
OU Xiaoli
YU Hong
GUO Tingting
LUO Qing
TIAN Yuan
DENG Shuang

YUAN Xingyong
Executive Director:
WANG Yanzhi
Employee Director:
ZHENG Guiling
Chairman:
Lyu Chuanjun
Supervisor:
LIU Fangyu
SUN Xiaodong
ZHANG Litao
Employee Supervisor:
Li Hongcheng
CAO Hui
President:
WANG Yanzhi
Executive Vice President:
DING Guorong
WANG Dan
WANG Yingjie
SI Xinbo
Assistant President:
LI Hongcheng